Efterfölj GDPR enkelt och korrekt med TimeEdit

Vad är GDPR? 

Den 25:e Maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med EU:s datalagringsdirektiv (GDPR). Detta ställer ökade krav på er som organisation när det gäller hantering av personuppgifter och ni måste då enligt lag ha verktyg och rutiner på plats för att kunna efterfölja GDPR.

 

Hur stödjer TimeEdit GDPR? 

TimeEdit stödjer GDPR genom följande funktioner:

  • Märkning av personuppgifter
    TimeEdit kan innehålla en mängd olika personuppgifter. Eftersom TimeEdit kan anpassas unikt för varje kund skiljer det sig åt vilka uppgifter som lagras och hur de används. Våra konsulter hjälper dig att kartlägga vilka personuppgifter som lagras och hur de används.

  • Gallring av personuppgifter
    TimeEdit innehåller avancerade funktioner för gallring av personuppgifter. Olika uppgifter kan behöva sparas olika länge och vi hanterar också "tvättning" av data, d v s att viss information behålls men utan personuppgifter. Våra konsulter kan hjälpa dig med konfigurering av gallringsfunktioner.

  • Registerutdrag
    TimeEdit hanterar registerutdrag, både via self serice och som en funktion för administratörer.

 

Vad gör jag om jag vill säkerställa att min organisation uppfyller kraven för GDPR? 

Kontakta oss genom att ringa eller via support@timeedit.com om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation att uppfylla de nya GDPR-kraven. 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.