Vilka kortkommandon finns i timeedits schemaläggning?

Vilka kortkommandon finns i TimeEdits schemaläggning?

Det finns en mängd kortkommandon som kan underlätta ditt arbete i TimeEdit.

Menyn med kortkommandon hittar du antingen genom att klicka bokstaven "H" på ditt tangentbord, eller under Hjälp i sidopanelen (frågetecknet) när du är inne i klienten och lägger ditt schema.

 Kortkommandon

Här nedan ser du den rutan som innehåller de kortkommandon som finns i klienten och som du får upp när du exempelvis klickar på "H" på ditt tagentbord.

Ska_rmavbild_2019-06-17_kl._09.50.16.png

Vi skall nu gå igenom dom olika kortkommandon som finns med en utförligare beskrivning här nedan:

Skift+kommando+Alt+c - 

. (punkt) -  Om du har aktiverat din kalender genom att klicka på den så kommer punkt på ditt tangentbord förflytta dig till dagens datum i kalendern

Alt+Höger piltagent - Är användbart ifall du har en vy som har mer än ett kalenderfönster, alltså om du har delat din kalender. Detta kortkommando aktiverar den nästa kalendern i din vy.

Alt+Vänster piltagent -Är användbart ifall du har en vy som har mer än ett kalenderfönster, alltså om du har delat din kalender. Detta kortkommando tar dig tillbaka till den föregående kalendern, alltså den du har till vänster om den du har aktiverad.

Höger piltagent - Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på höger piltagent flyttas bokningen ett steg till höger i kalenderfönstret om det finns utrymme för detta.

Obs: Detta innebär oftast att du byter dag på bokningen

Vänster piltagent -Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på vänster piltagent flyttas bokningen ett steg till vänster i kalenderfönstret om det finns utrymme för detta.

Obs: Detta innebär oftast att du byter dag på bokningen

Pil Upp - Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på pil upp på ditt tangentbord flyttas bokningen ett steg upp i kalenderfönstret om det finns utrymme för detta.

Pil Ner - Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på pil ner på ditt tangentbord flyttas bokningen ett steg ner i kalenderfönstret om det finns utrymme för detta.

 

Skift+höger piltagent - Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på skift plus höger pil tagent så flyttar du bokningen små steg (5 minuters justering) åt höger.

Obs: Detta innebär oftast att du byter dag på bokningen.

 

Skift+vänster piltagent - Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på skift plus vänster piltagent så flyttar du bokningen små steg (5 minuters justering) åt vänster.

Obs: Detta innebär oftast att du byter dag på bokningen.

 

Skift+Pil Upp - Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på skift plus pil upp så flyttar du bokningen små steg (5 minuters justering) upp i kalenderfönstret.

 

Skift+Pil ner - Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på skift plus pil ner så flyttar du bokningen små steg (5 minuters justering) ner i kalenderfönstret.

H - Detta kortkommando tar upp rutan med dom listade kortkommandon som finns tillgängliga i TE Core

CTRL+Delete (cmd+delete)- Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning, denna kombination avbokar den valda bokningen.

Escape - Med denna tagent så avbryter du det du försöker utföra i Timeedit. Exempelvis om du är i stånd att omboka objekt på en bokning och i ombokningsläget vill avbryta, då lan man klicka på escape.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.