Vilka kortkommandon finns i timeedits schemaläggning?

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Vilka kortkommandon finns i TimeEdits schemaläggning?

Det finns en mängd kortkommandon som kan underlätta ditt arbete i TimeEdit genom att spara antal klick.
Menyn med kortkommandon hittar du antingen genom att klicka bokstaven "H" på ditt tangentbord, eller under Hjälp i sidopanelen (frågetecknet) när du är inne i klienten och lägger ditt schema.

Kortkommandon
Här nedan ser du den rutan som innehåller de kortkommandon som finns i klienten och som du får upp när du exempelvis klickar på "H" på ditt tagentbord.

Ska_rmavbild_2019-06-17_kl._09.50.16.png

Vi skall nu gå igenom dom olika kortkommandon som finns med en beskrivningar här nedan.

 

. (punkt) - 
Om du har aktiverat din kalender genom att klicka på den så kommer punkt på ditt tangentbord förflytta dig till dagens datum i kalendern

Alt+Höger piltagent -
Detta kortkommando är användbart ifall du har en vy som har mer än ett kalenderfönster, alltså om du har delat din kalender. Detta kortkommando aktiverar den nästa kalendern i din vy.

Alt+Vänster piltagent - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har en vy som har mer än ett kalenderfönster, alltså om du har delat din kalender. Detta kortkommando tar dig tillbaka till den föregående kalendern, alltså den du har till vänster om den du har aktiverad.

Höger piltagent -
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på höger piltagent flyttas bokningen ett steg till höger i kalenderfönstret om det finns utrymme för detta.

Obs: Detta innebär oftast att du byter dag på bokningen

Vänster piltagent - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på vänster piltagent flyttas bokningen ett steg till vänster i kalenderfönstret om det finns utrymme för detta.

Obs: Detta innebär oftast att du byter dag på bokningen

Pil Upp - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på pil upp på ditt tangentbord flyttas bokningen ett steg upp i kalenderfönstret om det finns utrymme för detta.

Pil Ner - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på pil ner på ditt tangentbord flyttas bokningen ett steg ner i kalenderfönstret om det finns utrymme för detta.

Skift+höger piltagent - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på skift plus höger piltagent så flyttar du bokningens starttid med små steg (5 minuters justering) åt höger.

Obs: Detta innebär oftast att du byter dag på bokningen.

Skift+vänster piltagent - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på skift plus vänster piltagent så flyttar du bokningens starttid med små steg (5 minuters justering) åt vänster.

Obs: Detta innebär oftast att du byter dag på bokningen.

Skift+Pil Upp - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på skift plus pil upp så flyttar du bokningens starttid med små steg (5 minuters justering) upp i kalenderfönstret.

Skift+Pil ner - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning. Om du klickar på skift plus pil ner så flyttar du bokningens starttid med små steg (5 minuters justering) ner i kalenderfönstret.

H -
Detta kortkommando tar upp rutan med dom listade kortkommandon som finns tillgängliga i TE Core.

CTRL+Delete (cmd+delete)- 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning, denna kombination avbokar den valda bokningen.

CTRL+Pil Upp (cmd+pil upp) - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning, denna kombination justerar den valda bokningens sluttid med ett steg uppåt i kalenderfönstret. Detta kommando förkortar alltså den valda bokningens sluttid.

CTRL+Pil Ner (cmd+pil ner) - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning, denna kombination justerar den valda bokningens sluttid med ett steg neråt i kalenderfönstret. Detta kommando förlänger alltså bokningens sluttid. 

CTRL+Vänster Piltagent (cmd+vänster piltagent) - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning, denna kombination justerar den valda bokningens sluttid med ett steg uppåt i kalenderfönstret. Detta kommando förkortar alltså den valda bokningens sluttid.

CTRL+Höger Piltagent (cmd+höger piltagent) - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning, denna kombination justerar den valda bokningens sluttid med ett steg neråt i kalenderfönstret. Detta kommando förlänger alltså den valda bokningens sluttid.

Skift+CTRL+Pil Upp (cmd+pil upp) - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning, denna kombination finjusterar den valda bokningens sluttid med ett steg uppåt i kalenderfönstret. Detta kommando förkortar alltså den valda bokningens sluttid med 5 minuter.

Skift+CTRL+Pil Ner (cmd+pil ner) - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning, denna kombination justerar den valda bokningens sluttid med ett steg neråt i kalenderfönstret. Detta kommando förlänger alltså den valda bokningens sluttid med 5 minuter.

Skift+CTRL+Vänster Piltagent (cmd+vänster piltagent) - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning, denna kombination finjusterar den valda bokningens sluttid med ett steg uppåt i kalenderfönstret. Detta kommando förkortar alltså den valda bokningens sluttid med 5 minuter

Skift+CTRL+Höger Piltagent (cmd+höger piltagent) - 
Detta kortkommando är användbart ifall du har markerat en bokning, denna kombination finjusterar den valda bokningens sluttid med ett steg neråt i kalenderfönstret. Detta kommando förlänger alltså den valda bokningens sluttid med 5 minuter.

CTRL+G (cmd+g) - 
Med hjälp av detta kortkommando kan du fälla upp den ikon som visar det  lilla kalenderfönster där du snabbt kan navigera mellan datum, ikonen hittar du längst ner i högra hörnet på ditt stora kalenderfönster.

Mellanslagstagenten -
Detta kortkommando är användbart om du har markerat ett objekt i Valdalistan, om du har markerat ett objekt så får man via mellanslagstagenten upp en ruta med den information som finns inlagd om objektet.

Skift+CTRL+L (skift+cmd+L) -
Detta kortkommando gör det möjligt att fälla ner hela den menyn som du ser i botten i din vy, den meny som innehåller Valdalistan, Objektlistan och möjligtvis Veckolistan. Genom att klicka på dessa tagenter igen så fäller man ut menyn.

CTRL+Backspace(cmd+backspace) -
Detta kortkommando gör det möjligt att via en knapptryckning avboka den bokning som du har markerat i kalenderfönstret vilket minimerar antal klick.

Escape -
Med denna tagent så avbryter du det du försöker utföra i Timeedit. Exempelvis skall omboka objekt på en bokning och i ombokningsläget vill avbryta, då klickar man på escape.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.