Grupperade bokningar/Bokningsgrupper.

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

  

Vad är grupperade bokningar?

Grupperade bokningar låter dig koppla samman flera bokningar på samma datum och behandla dem som en enhet.

Bokningarna behöver inte ha några objekt eller annat gemensamt. Ett exempel är att gruppera bokningen av en stor lokal med en bokning av förberedelsetid strax innan och en bokning av städning efteråt. Ett annat exempel är när man schemalägger flera lektioner på samma tid.

När grupperade bokningar markeras och flyttas, då flyttas alla bokningar/lektioner samtidigt.

För att kunna grupperas måste bokningar ligga på samma datum. Kluster kan också grupperas och då skapas en grupperad bokning per datum och samtliga grupper i klustret väljs när klustret markeras.

När en grupperad bokning markeras visas förhinder för samtliga ingående bokningar.

Krock-kontroll fungerar som vanligt. Om du till exempel på samma tid lägger samma lärare kommer detta inte gå, utan du får en varning om att tiden är upptagen.

 

Skapa grupperade bokningar

För att skapa en ny grupperad bokning: välj “Skapa grupperade bokningar” i kalenderns meny.  

 

 Sk_rmavbild_2018-09-11_kl._17.12.15.png
 

Nere till höger om valdalistan öppnas nu en ny lista för de bokningar/lektioner som ska ingå i den grupperade bokningen.

Välj de objekt du önskar i valdalistan sedan drar du på önskat ställe i kalenderfönstret och klicka på "LÄGG TILL" som då har blivit klickbar,(innan du valt tid så är knappen "LÄGG TLL" suddig och ej klickbar). Då flyttas de bokningar/lektioner du valt till listan med grupperade bokningar. När du lagt till alla bokningar/lektioner som ska grupperas, klicka på "KLAR".

Nere till höger visas listan över de bokningar/lektioner som ingår i en grupperad bokning.

 

grupperade_bokingar_blurried_image.jpg

Du kan också utgå från en redan skapad bokning/lektion. Markera bokningen och högerklicka på bokningen och välj "Skapa grupperad bokning".

 

Flytta grupperade bokningar

Att en bokning är en grupperad bokning visas med en bredare ram på vänstersidan, både när bokningen är vald och när musen förs över en bokning.

 
Sk_rmavbild_2018-09-11_kl._18.19.56.png

 

En grupperad bokning fungerar alltså som en enda bokning i kalendern. Alla bokningar/lektioner flyttas om du flyttar den grupperade bokningen.

 

Lägga till bokningar/lektioner på samma tid

Vill du senare lägga till bokningar/lektioner:

1. Markera den grupperade bokningen

2. a) klicka på “Redigera” ovanför listan med bokningar/lektioner.

eller

    b) högerklicka på den grupperade bokningen och välj "Redigera grupperad bokning".

Välj de objekt i valda listan på samma sätt som när du skapar en ny bokning och klicka på "LÄGG TILL"

Kom ihåg att den nya bokningen läggs till på samma tid som den bokning du senast klickade på i gruppen.

 

Redigera grupperade bokningar

Vill du senare ändra eller ta bort bokningar/lektioner:

1. Markera den grupperade bokningen

2. a) klicka på “Redigera” ovanför listan med bokningar/lektioner.

eller

    b) högerklicka på den grupperade bokningen och välj "Redigera grupperad bokning".

3. Högerklicka på den bokning/lektion du vill ändra i listan

 

Ska_rmavbild_2018-09-12_kl._09.03.51.png

 

Du kan nu välja "Visa info" för att få all information om bokningen, "Omboka objekt" för att ändra/lägga till objekt som lärare, sal, klass, grupp med mera, "Redigera fält" för att ändra fritext på bokningen/lektionen, "Ändra tid" för att ändra start och/eller sluttid och slutligen "Ta bort" för att ta bort den aktuella bokningen/lektionen.

 

Kopiera grupperade bokningar

Du kan enkelt kopiera en grupperad bokning på samma sätt som du kopierar en vanlig bokning/lektion. Markera bokningen, högerklick och välj kopiera och klistra in.

 

Hämta bokningar/lektioner från orderlista

Om du arbetar med TE Plan (kurs. och tjänsteplanering) så har du stor nytta av orderlistan i TE Core. Här finns ju allt som ska schemaläggas. Klicka på relevant rad i orderlistan, denna flyttas ny till valdalistan. Klicka därefter på lägg till så är bokningen/lektionen nu i listan över grupperade bokningar.

 

Skapa en grupperad bokning från synliga bokningar

Om de bokningar du vill skapa en grupperad bokning för syns samtidigt i kalendern kan du markera dem genom att klicka på dem samtidigt som du håller nere control-knappen (kommando på Mac). Bokningarna markeras med en tjockare ram. Högerklicka sedan på någon av dem och välj “Gruppera” för att skapa en grupp av dem.

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.