Grundbegrepp i TimeEdit

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Grundbegrepp

När du arbetar i TimeEdit och även när du läser våra artiklar så kommer du att stöta på en rad begrepp.

Vi har listat de som vi tycker är viktiga för dig att känna till, för att det skall bli så enkelt som möjligt för dig att lyckas med din schemaläggning.

Objekt

Resurserna som ska bokas kallas objekt, t.ex. läraren Bo Larsson, lokalen A112 och aktiviteten“Elevens val”.

Typ

En typ i TimeEdit är namnet på en viss typ av objekt som kan bokas. Exempel på typer är Lärare, Lokal och Aktivitet.

Vilka typer som kan bokas och vad de heter är unikt för varje organisation som använder TimeEdit.

 

 

Bokning

En bokning är en händelse som innehåller ett antal objekt. Bokningar innehåller datum, starttid, sluttid och ett antal objekt. Den kan också innehålla texter av olika slag

Bokningsläge

Bokningsläge innehåller regler som styr vilka typer och objekt som ska ingå i en bokning. Exempel på bokningslägen för UH Schemaläggning, lokal- och utrustningsbokning och personalaktivitet.

 

Relation

Objekt kan ha relationer till varandra. Dessa relationer används för att underlätta för dig att välja vilka objekt som skall bokas tillsammans. 

Ett exempel på en relation är att läraren Bo Larsson undervisar i kurserna Matematik och Fysik.

Ett annat exempel är att gruppen Fysik läser kurserna Matematik och Fysik.

Kalender

Bokningar skapas och ändras i TimeEdits kalender. Standardkalendern innehåller datum och tid. Kalendern kan anpassas efter dina egna behov genom att skapa så kallade vyer.

Vy

En vy är ett eller flera kalenderfönster som anpassats efter eget behov, t.ex efter önskat antal veckor, datumintervall eller liknande. Varje användare kan skapa sina egna privata vyer och en systemadministratör kan skapa gemensamma publika vyer.

Abstrakta och fysiska objekt

Ett objekt kan vara fysiskt eller abstrakt i TimeEdit.

Ett fysiskt objekt blir upptaget när det bokas och man kan inte lägga en annan bokning med samma objekt på samma tid. Exempel på objekt som normalt är fysiska är klasser, grupper, lärare och lokaler.

Ett abstrakt objekt finns med som information på en bokning men hindrar inte att man bokar objektet flera gånger på samma tid. Exempel på objekt som normalt är abstrakta är ämne och aktiviteter.

Förhinder

När man bokar ett fysiskt objekt blir tiden upptagen för objektet och bokningen kallas då för ett förhinder i TimeEdit eftersom den hindrar oss från att boka samma objekt en gång till på samma tid.

När du väljer ett objekt att boka i TimeEdit visas direkt samtliga bokningar för detta objekt i kalendern. Förhinder visas som solida grå eller gröna bokningar i kalendern. Genomskinliga bokningar i kalendern utgör inga förhinder utan kan bokas över. Dessa innehåller normalt abstrakta objekt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.