Fönster och vyer - Presentation

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Fönster och vyer

Kalenderfönstret, valdalistan, sidomenyn, objektlistan och bokningsläge är termer du som användare kommer stöta på ofta i din schemaläggning i TimeEdit.

Här nedan presenterar vi de olika menyerna och vad de används till. 

 

Ska_rmavbild_2019-10-31_kl._13.51.29.png

A – Sidomenyn - Här väljer du den vy som passar bäst för det du vill schemalägga, ändrar personliga inställningar, hittar bokningsinformation med mera.

B – Kalenderfönstret

D – Objektlistan- Här visas de objekt som du vill boka exempelvis läraren Bo Andersson eller lokalen A112

C – Valdalistan- Visar de typer av objekt som kan bokas enligt det valda bokningsläget.(se pil F)Markera en typ för att se objekten i objektlistan (se pil D).

E – Veckolistan- Denna lista används för att välja vilka veckor din bokning skall kopplas till.

F – Bokningsläge- Här väljer du bokningsläge, dvs, vilken sorts bokning du ska göra.

Reglerna för bokningsläge

Undervisning - Används för schemaposter som skall frånvarorapporteras.

Klass- och gruppaktivitet - Används för schemaläggning av aktiviteter som inte skall frånvarorapporteras.

Personalaktivitet - Används när personalen skall vara fysisk, vilket i normalfallet innebär att man inte kan dubbelboka en person.

Lokal- och utrustningsbokning - Används vanligtvis för att boka lokaler men kan också användas för bokning av utrustning.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.