Hantera bokningar i Timeedits schemaläggning.

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Hantera bokningar i TimeEdit

Här nedan går vi igenom hur du som användare kan redigera och hantera bokningar. Vi går igenom de olika val och funktioner du kan ha nytta av efter att du lagt ut bokningar i schemat och sedan vill förändra dem.

 

 

Ange notering eller kommentar på en bokning samt visa information om bokningen.

Det kan ibland vara nödvändigt att nämna ytterligare information på en specifik bokning.

För att ange notering eller kommentar på en bokning gör du så här:

Steg 1

Om du med muspekaren håller den över din bokning så visas Info-symbolen uppe i högra hörnet på bokningen.

Ska_rmavbild_2019-09-18_kl._09.46.23.png

 

Tryck sedan på informationsikonen, då visas information om bokningen i panelen till vänster om kalendern. Där kan du se all information om bokningen såsom när den är skapad och ändrad, och vem den är skapad och ändrad av

Längst ner i menyn kan du välja redigera eller redigera alla beroende på om det är en enskild bokning eller flera bokningar du vill skriva notering/kommentar på.

Med kortkommandot ctrl-e kan du direkt komma till redigeringsläget för bokningstexterna för aktiv bokning.

 

 

 

Ändra på en bokning

Vi skall i denna artikel gå igenom hur du går tillväga för att ändra objekt på en befintlig bokning, i detta exempel kommer vi ersätta en lärare med en annan i schemat. 

Steg 1

I ditt kalenderfönster högerklickar du på den bokning du önskar ändra. Du väljer sedan "Omboka objekt".

Ska_rmavbild_2019-09-18_kl._09.46.31.png 

 

Steg 2

Bokningen hamnar då i ett redigeringsläge, en ring av ljus hamnar runt vår bokning och vi får nu tillgång till valdalistan igen. Vi markerar nu typen lärare i valdalistan.

Ska_rmavbild_2019-09-18_kl._09.46.37.png

Steg 3

I vårt exempel skall vi nu byta ut lärare ML mot lärare AA. Vi står på typen lärare i valdalistan, objektlistan visar nu även de lärare som finns tillgängliga att byta till, notera att bocken "LEDIGA" är ifylld. Systemet visar då endast de lärare som är tillgängliga för den specifika bokningen

Ska_rmavbild_2019-09-18_kl._09.46.43_1.png

Steg 4

Vi klickar nu på lärare ML så den markeras istället för typen lärare i valdalistan och sedan klickar vi på lärare AA i objektlistan. Systemet byter då ut lärare ML mot AA.

Vill vi istället lägga till en lärare så vi har två stycken på en bokning så står vi kvar på typen Lärare, (typen Lärare är då markerad med fet stil) och väljer lärare AA direkt, då läggs läraren till i valdalistan och därmed i bokningen.

Ska_rmavbild_2019-09-18_kl._09.46.51.png

Steg 5

När vi sedan är nöjda med våra val så klickar vi på "Spara Bokning" då sparas bokningen i schemat med våra nya val.

Notis: Vi kan även göra fler val medans vi redigerar en schemapost på samma sätt som vi bytte ut läraren, vi kan till exempel byta lokal eller ämne.

Ska_rmavbild_2019-09-18_kl._09.46.57.png 

 

Lägga till fler objekt av samma typ på schemapost

Om ditt bokningsregelverk tillåter det kan du lägga till flera objekt av samma typ på en bokning, t ex flera lärare eller flera salar.

Du kan göra på två olika sätt om du vill lägga till flera objekt av samma typ på en bokning:

Följ instruktionerna ovan för att ändra på bokningen men i punkt -4 håller du ner CTRL-tangenten (eller CMD på Mac) under tiden som du väljer fler objekt i objektlistan. Du byter då inte ut det markerade objektet utan lägger till det.

Om du i valdalistan markerar typnamnet istället för objektet så läggs det objekt du nu klickar på i objektlistan till i valdalistan utan att det tidigare valda objektet försvinner. 

På samma sätt finns två vägar att gå om du vill ta bort ett objekt från en bokning.

Du följer instruktionerna ovan men i punkt 4 håller du CTRL-knappen (eller CMD om du kör MacOS) nedtryckt och klickar på det objekt du vill ta bort i valdalistan eller så klickar du på minustecknet till höger om det objekt du vill ta bort.

Objektet flyttas då från valdalistan till objektlistan.

 

 

 

Flytta bokning

För att flytta en bokning så klickar du på bokningen, håller inne muspekaren och drar den dit du vill att den skall vara och sedan släpper den där. 

 

Ändra längd på bokning

För att förlänga eller förkorta en bokning så använder du funktionen “dra och släpp” Du ställer helt enkelt muspekaren i kanten på bokningen längst upp eller längst ner beroende på åt vilket håll du vill ändra tiden, klickar, håller inne och drar åt det håll du önskar.

 

Radera bokning

För att radera en bokning gör du så här:

  1. Markera bokningen i kalendern genom att klicka på den.
  2. Då kommer som tidigare nämnts bokningsinformationen upp i vänstra panelen. Längst ner har du en röd knapp du trycker på - Avboka- sedan trycker du på knappen igen - Bekräfta avbokning.
  3. Klart.

 Du kan också högerklicka direkt på bokningen och sedan välja "avboka".

Ska_rmavbild_2019-09-18_kl._09.50.37.png

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.