4.4 - Vilka färger har de olika schemaposterna?

Färger på schemaposter i TE Core
I TE Core finns det en rad olika färger på Schemaposter, detta för att du som användare enkelt skall kunna få en snabb översyn över vad som ligger i schemat,
Här nedan har vi listat vad de betyder:

Blå schemaposter
När du skapar en ny schemapost eller markerar en schemapost blir den blå. Schemaposter visas med blå färg om de innehåller alla de objekt som just nu finns i valdalistan.
Om du ser flera blå schemaposter i kalendern innebär det att de innehåller samma objekt. Enbart den markerade schemaposten visar vilka objekt den innehåller, de övriga visas utan objekt.

Gula schemaposter
Gula schemaposter innehåller något objekt som just nu finns i valdalistan. Om schemapostens färg är solid i kalendern (alltså inte genomskinlig) utgör den ett förhinder eftersom något av de valda fysiska objekten redan är schemalagt den tiden.
Om schemaposten är genomskinlig innebär det att något av de abstrakta objekten som du har i valdalistan just nu är schemalagt men det innebär inget förhinder, så du kan lägga en ny schemapost ovanpå denna.
Något förenklat kan man säga att på gula schemaposter är någonting som finns i valdalistan redan schemalagt och att på blå schemaposter är allting som finns i valdalistan redan schemalagt.

Gröna schemaposter
Om kalendern är inställd för att arbeta med periodbokning visas periodbokningar med grön färg. Periodbokningar är schemaposter som är identiska med avseende på objekt, veckodag och tid, och som förekommer flera veckor, t.ex. en lektion som är schemalagd varje måndag klockan 08-10 en hel termin.

Röda schemaposter
Röda schemaposter kallas för infobokningar i TimeEdit och används normalt för att visa helgdagar men de kan också användas för att markera andra tider då man normalt inte skall schemalägga, t.ex. arbetsmarknadsdagar.

Grå schemaposter
Grå schemaposter anger att tiden i kalendern inte är tillgänglig för schemaläggning för de valda objekten.  Till skillnad från gula bokningar saknar du behörighet att se vad som finns på grå bokningar. Kalendern kan också vara grå om er TimeEdit är konfigurerad för tillgänglighet. Då kan du inte boka på de tider som är grå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.