TE Viewer - Logga in i TE Viewer

 

TE Viewer

TE Viewer används för att söka fram och visa scheman samt för att skapa enklare schemaposter, t.ex. lokal- eller utrustningsbokningar.  TimeEdit webb vänder sig i första hand till användare som relativt sällan använder TimeEdit
När du skapar eller ändrar en schemapost i TE Core så visas ändringen automatisk på TE Viewer med en fördröjning på maximalt några minuter. TE Viewer innehåller därför alltid ett aktuellt schema.
TE Viewer anpassas helt och hållet till de behov din organisation har i samarbete med TimeEdit.

För att se TE Viewer för din organisation gör du så här:

Gå till www.timeedit.net i en webbläsare

Välj TE Viewer
Macintosh HD:private:var:folders:x4:qcmgxjr92g139v93_1z1y8w80000gn:T:com.skitch.skitch:DMDD725EB0E-5DA5-421E-BAE0-7B461D19D2E5:TimeEdit.png

Skriv namnet på din organisation precis som när du startade och loggade in på klienten  (de första bokstäverna räcker) och välj i listan som visas:


  1. Nu visas startsidan för din organisation:
    Macintosh HD:private:var:folders:x4:qcmgxjr92g139v93_1z1y8w80000gn:T:com.skitch.skitch:DMDFA931127-6BF6-4016-992E-09E0CD4A89F7:TimeEdit_-_Demo_-_Beta.png

Startsidan innehåller ett antal ingångar som antingen är öppna, vilket innebär att vem som helst kan gå in på dem utan att logga in, eller låsta vilket innebär att man måste logga in för att kunna använda dem.

Varje ingång kan sedan innehålla ett antal olika sidor som visar scheman på olika sätt eller hanterar olika typer av enklare bokningar. För att kunna boka på TE Viewer måste man ha loggat in på en ingång. TimeEdit måste även vara konfigurerat för att kunna lägga schemaposter via webben.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.