4.1 - Hur ändrar jag på en schemapost?

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Hantera schemaposter i TimeEdit


Här nedan går vi igenom hur du som användare kan redigera och hantera schemaposter. Vi går igenom de olika val och funktioner du kan ha nytta av efter att du lagt ut schemaposter i schemat och sedan vill förändra dem.

Ange notering eller kommentar på en schemapost samt visa information om schemaposten.
Det kan ibland vara nödvändigt att nämna ytterligare information på en specifik schemapost.
För att ange notering eller kommentar på en schemapost gör du så här:

Steg 1
Om du med muspekaren håller den över din schemapost så visas Info-symbolen uppe i högra hörnet på schemaposten.

 

Tryck sedan på informationsikonen, då visas information om schemaposten i panelen till vänster om kalendern. Där kan du se all information om schemaposten såsom när den är skapad och ändrad, och vem den är skapad och ändrad av
Längst ner i menyn kan du välja redigera eller redigera alla beroende på om det är en enskild bokning eller flera bokningar du vill skriva notering/kommentar på.
Med kortkommandot ctrl-e kan du direkt komma till redigeringsläget för bokningstexterna för aktiv schemapost.

 

Ändra schemaposter (ändra schemalagda objekt)
För att ändra innehållet i en schemapost d.v.s. de schemalagda objekten gör du så här:

 • Markera en schemapost i kalendern genom att klicka på den.

 • Högerklicka på schemaposten och välj Omboka objekt.
  schemaposten markeras nu med en ljus cirkel:

 

 • Markera det objekt som du vill byta ut i valdalistan till höger.

 • I objektlistan till vänster klickar du nu på det objekt du vill använda istället.
  Objektet flyttas nu till valdalistan och ersätter det objekt som redan var valt.
  Observera att om objektet är fysiskt så visar objektlistan i detta läge enbart objekt som är lediga den aktuella tiden.

 • Spara schemaposten genom att klicka på knappen “spara bokning” ovanför valdalistan:


(För att avbryta ombokningen klickar du på den röda knappen “avbryt” istället.)

Klart.

Lägga till fler objekt av samma typ på schemapost
Om ditt bokningsregelverk tillåter det kan du lägga till flera objekt av samma typ på en schemapost, t ex flera lärare.
Du kan göra på två olika sätt om du vill lägga till flera objekt av samma typ på en schemapost:
Följ instruktionerna ovan för att ändra på schemaposten men i punkt 4 håller du ner CTRL-tangenten (eller CMD på Mac) under tiden som du väljer fler objekt i objektlistan. Du byter då inte ut det markerade objektet utan lägger till det.
Om du i valdalistan markerar typnamnet istället för objektet så läggs det objekt du nu klickar på i objektlistan till i valdalistan utan att det tidigare valda objektet försvinner.
På samma sätt finns två vägar att gå om du vill ta bort ett objekt från en schemapost.
Du följer instruktionerna ovan men i punkt 4 håller du CTRL-knappen (eller CMD om du kör MacOS) nedtryckt och klickar på det objekt du vill ta bort i valdalistan eller så klickar du på minustecknet till höger om det objekt du vill ta bort.
Objektet flyttas då från valdalistan till objektlistan.

Flytta schemapost
För att flytta en schemapost så klickar du på schemaposten, håller inne muspekaren och drar den dit du vill att den skall vara och sedan släpper den där.
Notis: om du flyttar en schemapost, tänk då på att du flyttar schemaposten för de veckor du har markerade i veckolistan.

Ändra längd på schemapost
För att förlänga eller förkorta en schemapost så använder du funktionen “dra och släpp” Du ställer helt enkelt muspekaren i kanten på bokningen längst upp eller längst ner beroende på åt vilket håll du vill ändra tiden, klickar, håller inne och drar åt det håll du önskar.
Notis: Om du ändrar tid på en schemapost så gör du det för de veckor du har markerade i veckolistan.

Radera schemaposter
För att radera en schemapost gör du så här:

 1. Markera schemaposten i kalendern genom att klicka på den.

 2. Då kommer som tidigare nämnts bokningsinformationen upp i vänsterpanelen. Längst ner har du en röd knapp du trycker på - Avboka- sedan trycker du på knappen igen - Bekräfta avbokning.

 3. Klart.

 Du kan också högerklicka direkt på schemaposten och sedan välja "avboka".
Notis: Om du raderar en schemapost så gör du det för de veckor du har markerade i veckolistan.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.