1.1 - Vilka begrepp finns i TimeEdits schemaläggning?

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

 

Grundbegrepp

När du arbetar i TimeEdit och även när du läser våra artiklar så kommer du att stöta på en rad begrepp.
Vi har listat de som vi tycker är viktiga för dig att känna till, för att det skall bli så enkelt som möjligt för dig att lyckas med din schemaläggning.

Objekt
Resurserna som ska bokas kallas objekt, t.ex. läraren Bo Larsson, lokalen A112 och aktiviteten “Elevens val”.

Typ
En typ i TimeEdit är namnet på en viss typ av objekt som kan bokas. Exempel på typer är Lärare, Lokal och Aktivitet.

Vilka typer som kan bokas och vad de heter är unikt för varje organisation som använder TimeEdit.

Schemapost
En schemapost är en händelse som innehåller ett antal objekt. Schemaposten innehåller datum, starttid, sluttid och ett antal objekt. Den kan också innehålla texter av olika slag

Bokningsläge
Bokningsläge innehåller regler som styr vilka typer och objekt som ska ingå i en schemapost. Exempel på bokningslägen kan vara Schemaläggning, Undervisning och Klass/gruppaktivitet

Relation
Objekt kan ha relationer till varandra. Dessa relationer används för att underlätta för dig att välja vilka objekt som skall bokas tillsammans.
Ett exempel på en relation är att läraren Bo Larsson undervisar i kurserna Matematik och Fysik.
Ett annat exempel är att gruppen Fysik-åk1 läser kurserna Matematik och Fysik.

Kalender
Schemaposterna skapas och ändras i TimeEdits kalender. Standardkalendern innehåller datum och tid. Kalendern kan anpassas efter dina egna behov genom att skapa så kallade vyer.

Vy
En vy är ett kalenderfönster som anpassats efter eget behov, t.ex efter önskat antal veckor, datumintervall eller liknande. Varje användare kan skapa sina egna privata vyer och en systemadministratör kan skapa gemensamma publika vyer.

Abstrakta och fysiska objekt
Ett objekt kan vara fysiskt eller abstrakt i TimeEdit.
Ett fysiskt objekt blir upptaget när det bokas och man kan inte lägga en annan schemapost med samma objekt på samma tid. Exempel på objekt som normalt är fysiska är klasser, grupper lärare och lokaler.
Ett abstrakt objekt finns med som information på en schemapost men hindrar inte att man bokar objektet flera gånger på samma tid. Exempel på objekt som normalt är abstrakta är ämnen och aktiviteter.

Förhinder
När man bokar ett fysiskt objekt blir tiden upptagen för objektet och bokningen kallas då för ett förhinder i TimeEdit eftersom den hindrar oss från att boka samma objekt en gång till på samma tid.
När du väljer ett objekt att boka i TimeEdit visas direkt samtliga förhinder för dessa objekt i kalendern. Förhinder visas som solida gula eller blå schemaposter i kalendern. Genomskinliga schemaposter i kalendern utgör inga förhinder utan kan bokas över. Dessa innehåller normalt abstrakta objekt.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Ja, detta låter som ett enkelt och logiskt sätt att tänka kring ett schema.

    0
    Kommentarsåtgärder Permanent länk

logga in för att lämna en kommentar.