2.2 - Hur fungerar Valdalistan?

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Valdalistan
Valdalistan är det främsta verktyget du har när du skall lägga ut schemaposter i schemat, det gör ju att det även är det viktigaste fönstret för din schemaläggning.
Det är det som visas i valdalistan som bestämmer vad du ser i kalenderfönstret och det är även det som du valt i valdalistan som bestämmer vad som kommer med i din schemapost.

 

 

 

Beskrivning av Valdalistan
Valdalistan används främst i två syften. Dels för att välja objekt när du skall göra en bokning och dels för att välja enstaka objekt eller en kombination av objekt för att titta på bokningar. Valdalistan visar de typer av objekt som kan bokas för det valda bokningsläget och indikerar också vilka av dessa som är obligatoriska att boka.
Obligatoriska typer (1) visas med ”x 1” efter sig. De typer som står med kursiv stil är frivilliga att boka (2).

När du väljer objekt för att skapa en schemapost måste du alltså välja objekt tills det inte längre finns några rader som markeras med ”x 1” i valdalistan.

Observera att det ofta finns ytterligare ”mjuka regler” än de ”hårda krav” som TimeEdits bokningsregler anger. Om det t.ex. enligt TimeEdit är frivilligt att boka en lokal är det ändå ingen god idé att boka in en lektion utan lokal eftersom man då kanske inte har någonstans att hålla föreläsningen och eleverna inte vet var den äger rum.

När man valt objekt finns det några ytterligare markeringar av objekten i valdalistan:

Abstrakta objekt i Valdalistan

Objekt som markeras med en asterisk (*) är så kallade abstrakta objekt.
Detta är objekt som inte blir upptagna när de bokas. Ett vanligt exempel är ämnen, t.ex. objektet Svenska.

Fysiska objekt i Valdalistan
Det finns även objekt vars typ normalt är fysisk men där man gjort undantag för vissa objekt. Ett exempel är lokaler som normalt är fysiska men där man ibland vill ange en plats, t.ex. I skogen som då är abstrakt (och därmed inte blir upptagen när man bokar den). I bilden ovan markeras abstrakta objekt med pilen A.

Virtuella Objekt i Valdalistan
Objekt som visas med kursiv stil är virtuella objekt. Dessa används dels när man beställer objekt inne i TimeEdit och även när man vill ange att man senare skall boka ett visst objekt men ännu inte vet exakt vilket. I bilden ovan markeras det virtuella objektet med pilen B.

Rensa valdalistan
Använd symbolen  ovanför valdalistan för att tömma den.
När du tömmer valdalistan töms också kalendern och inga schemaposter visas. Detta innebär inte att schemaposter har raderats utan bara att TimeEdit inte visar dem just nu eftersom du inte har angivit vilka objekt du är intresserad av att se med hjälp av valdalistan.

Historik
Pilarna  ovanför valdalistan låter dig stega framåt och bakåt mellan olika kombinationer av valda objekt. Med vänsterpilen kan du gå tillbaka till en kombination av objekt som du bokade för en liten stund sedan.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Inga bilder finns i denna artikel, ändå hänvisas det till sådana: "I bilden ovan markeras abstrakta objekt med pilen A." "I bilden ovan markeras det virtuella objektet med pilen B."

    1
    Kommentarsåtgärder Permanent länk

logga in för att lämna en kommentar.