Release Notes 16/10-18

Kort info om våra release notes: I våra release notes ger vi en översikt över vad som är nytt, förbättrat och fixat tvärs våra produkter. För viss funktionalitet skriver vi mer djupgående kunskapsartiklar och nyheter, vilka ni hittar HÄR. För att hitta till samtliga våra release notes, klicka HÄR.

Produktion

Nyheter

TE Core

- Bokningssummering blir tillgängligt i produktionsmiljön, för mer info läs vår artikel om bokningssummering och hur det fungerar här.

- Kalenderinställningen “Följ datum” har blivit kraftfullare - den påverkar nu även vilka veckor som är valda i kluster. Tidigare påverkade veckolistan enbart den kalender som var vald, nu sätts veckorna för vald kalender och alla som är satta att följa datum.

 

Förbättringar

TE Viewer

- Förbättrad e-postfunktion-Åtgärdad problematik med viss information i e-postmeddelanden.

Åtgärder

TE Plan

- Återläsning av rader- Åtgärdat är att återläsningen inte längre skapar rader i TE Plan med virtuellt abstrakta objekt.

 

Testinstallation 

Nyheter

TE Core

-Uppdaterat utseende-nytt gränssnitt och uppdaterat färgjustering för kluster och andra förberedelser för färgläggning. I grund och botten innebär ändringarna att blå bokningar förblir blå, att blått används även för kluster, samt att alla övriga bokningar blir grå. För att indikera klusterläge får rubriken på x-axeln en mörkare bakgrund och vit text. 

-Utöver färgändringar har vi även justerat typsnitt och textstorlek i kalenderns rubriker och på bokningar. Fler justeringar kommer att göras innan några utseendeförändringar släpps skarpt.

 

TE Viewer
-Ny möjlighet att ändra färg på bokningar- det finns nu fler färger på samma bokning som indikerar att bokningen har olika objekt kopplat till sig.

-Nytt utseende på avbokade bokningar-tydligare markering.


Förbättringar 

TE Viewer

-Uppdaterat utseende i schemat, text "Anpassa" och prenumerera är utbytt mot ikoner och ett renare utseende har skapats för helskärmsläge.

-Förbättrad färgkontrast på bokningssidan

-Förbättrad färgförklaring längst ner på sidan.

-Förbättrad färgskala för administratörer

 

Åtgärder

TE Viewer

-Åtgärdad problematik med centrering av viss text på bokningar.

 

Övrigt

TE SOAP 

-Förbättrad funktionalitet i importObjects och exportObjects så har egenskaperna virtual och isAbstract justerats så dessa stämmer överens med objektens egenskaper avseende virtuell+abstrakt, virtuell+standard, abstrakt samt standard.

Javaklient

-Åtgärdat problem med skrollning i kalendern med track pad på MacOS.

Notera att javaklientuppdateringar inte kommer autoupodateras utan vill man ha den nya versionen får man hämta ner denna på nytt från timeedit.net.

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.