TE Core - Bokningssummering

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

 

Vad är en bokningssummering?


När bokningssummering är påslaget kan en kalender visa summeringar av vad som är bokat, uppdelat på objekt av de typer som innefattas av summeringen.
Exempelvis kan en summering visa hur många timmar varje lärare är inbokad, fördelat på de kurser som är inbokade. Summeringen räknar alltid på just de bokningar som syns i kalendern för tillfället, och den uppdateras så snart bokningar eller valdalistan förändras.

 

Skapa en första summering (för administratörer)
För att användare ska kunna summera bokningar behöver du som är administratör först skapa en eller flera summeringar. Samtliga användare kan se och använda samtliga summeringar du skapar, men det är bara adminstratörer som kan skapa nya och förändra de som redan finns. För att skapa en summering gör du såhär:

Steg 1
Klicka på summeringsknappen i en kalenders övre högra hörn

bokningsummering1.png

Steg 2
Du får nu upp denna meny:

unnamed-2.png

Här kan vi nu genom att klicka på plustecknet lägga till och bestämma hur vår summering skall fungera.

Steg 3
Nu får du upp en förlängning av tidigare visad meny, i ruta 1 fyller du i vilket namn du vill att din summering skall ha.

 

Sk_rmavbild_2018-10-16_kl._11.21.20.png

 

Steg 4
I kolumnen "Lägg till summeringstyp" kan du klicka på de blå pilarna till höger och få upp en lista på de typer som finns tillgängliga att ha med i en bokningssummering, vi klickar då på den typ vi vill ha med.

Notis: du kan även ha fler typer i samma bokningssummering, för att lägga till ytterligare typer klickar du igen på de blå pilarna på listan och väljer en annan typ, denna kommer då placera sig under det tidigare valet.
Sk_rmavbild_2018-10-16_kl._11.19.31.png

Det kan då se ut som vårt exempel nedan då vi har valt "Avdelning", "Lokal" och "Personal"

 

Sk_rmavbild_2018-10-16_kl._11.26.53.png

Steg 5
När vi sedan är nöjda med de val som vi vill ha med i vår summering så klickar vi på knappen klar. Då läggs bokningssummeringen till, blir synlig och möjlig att använda för alla som använder schemat.

Sk_rmavbild_2018-10-16_kl._11.30.34.png

 

Hur använder jag en bokningssummering? (För användare)
För att använda en summering i din kalender så klickar du på summeringsknappen längst upp till höger som vi visat på bilderna tidigare i denna artikel och väljer den summering som din administratör har lagt upp och som du vill använda på din egen kalender.

Summorna uppdateras i realtid när du gör val i valdalistan, skapar och förändrar bokningar.

Om en kalender har en objektrubrik så måste rubrikens typ finnas med i summeringen för att beräkningar ska ske. En summering utan typen i rubriken kommer inte att ge några resultat.

Om du klickar på "Visa mer" har du möjlighet att välja hur summeringstiderna ska presenteras samt, om kalendern är i klusterläge, att bara visa summor för en av kalenderns veckor. Normalt sett visas summeringar alltså för all den tid som för tillfället syns i kalendern. 
Presentationen av summeringstid är en personlig inställning vilket innebär att detta ställs in per användare och inte för alla när du använder dig av summering. 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.