4.5 - Hur gör jag en massändring i schemat?

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Massändring
Massändring är ett väldigt användbart verktyg som man använder sig av när du skall ändra något på väldigt många lektioner som inte ligger på samma position i schemat. På det här sättet behöver du inte ändra på varje schemapost var för sig.  Vi skall här gå igenom hur du går tillväga för att göra en massändring.

 

Steg 1
Ta fram en bokningslista i kalendern. För att snabbt få fram en bokningslista parallellt med din vanliga kalender så anger du kommandot ctrl+shift+b och bokningslistan blir då synlig till höger om ditt kalenderfönster.

Här ser du nu alla bokningar som finns inom det angivna sökintervallet i schemat.

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._18.31.27.png

Steg 2
Vi skall nu söka fram de schemaposter vi vill utföra vår massändring på. Börja med att ställa dig i sökrutan ovanför Bokningslistan.

Välj därefter att filtrera Bokningslistan genom att välja önskade objekt i Valdalistan. Allt eftersom du lägger till objekt i Valdalistan kommer Bokningslistan att filtreras och endast visa bokningar som innehåller dina valda objekt.

I vårt exempel väljer vi objektet Historia som tillhör typen Ämne.

Systemet filtrerar nu fram alla bokningar som innehåller ämnet Historia och visar dem i Bokningslistan.

 

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._20.00.20.png

Steg 3
Vi markerar nu alla de bokningar som vi vill ändra på genom att antingen klicka på "Markera alla"- ikonen som finns längst upp till vänster ovanför bokningslistan, eller markerar enstaka bokningar genom att hålla in ctrl- eller cmd-tangenten.

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._20.03.40.png

Steg 4
Vi lyfter därefter över de valda bokningarna till experimentläget genom att klicka på ikonen för experimentläget (den böjda pilen) och därefter väljer vi alternativet Ändra.

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._20.08.24.png

Steg 5
Våra valda schemaposter förs nu över till experimentläget och vi möts av denna vy. I vårt exempel vill vi nu ändra på samtliga schemaposter som vi har fört över. Vi klickar då på "Markera alla"-ikonen igen. Om du önskar avbryta så kan du när som helst välja att lämna experimentläget genom att klicka på knappen "Lämna experimentläget".

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._20.11.06.png

Steg 6
Vi utför nu de ändringar som vi vill göra. I vårt exempel vill vi byta ut ämnet på samtliga schemaposter. Vi har tidigare markerat alla och skall nu klicka på ikonen som heter "Ersätt objekt" (de två dubbelpilarna) som du ser på raden "Experimentläge (Ändra)

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._20.16.28.png

Steg 7
I menyn som vi nu får upp ser vi de objekt som våra schemaposter innehåller i kolumnen "Bokningsobjekt" till vänster. Vi markerar det objekt vi vill ändra, i detta fall "Historia".

I högerkolumnen får vi nu upp de val som finns tillgängligt att byta ut mot vårt tidigare val. Vi väljer att ersätta "Historia" med ämnet "Bild" genom att markera och sedan klicka på knappen "ERSÄTT OBJEKT"

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._20.19.18.png

Steg 8
Vi möts då av denna ruta vilket indikerar att ändringen vi nyss utförde på våra 72 schemaposter nu har genomförts. Vi klickar därmed på OK.

 

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._20.23.23.png

Vi klickar därefter på knappen "Utför ändringar" och sedan på "OK" igen. Nu utförs de ändringar vi har valt att göra.

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._20.29.03.png

För att avsluta klickar vi på knappen "Lämna Experimentläge"

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._20.25.10.png

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.