6.1 - Hur skapar jag en bokningsgrupp?

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Vad är en bokningsgrupp?
Bookningsgrupper låter dig koppla samman flera Schemaposter på samma datum och behandla dem som en enhet.
Schemaposterna behöver inte ha några objekt eller annat gemensamt. Ett exempel är att gruppera en bokning av en stor lokal med en schemapost av förberedelsetid strax innan och en schemapost av städning efteråt. Ett annat exempel är när man schemalägger flera lektioner på samma tid, till exempel Elevens val och Moderna språk.  

När bokningsgrupper markeras och flyttas, då flyttas alla schemaposter samtidigt.

För att kunna grupperas måste schemaposterna ligga på samma datum. När en bokningsgrupp markeras visas förhinder för samtliga ingående schemaposter.

Krock-kontroll fungerar som vanligt. Om du till exempel på samma tid lägger samma lärare kommer detta inte gå, utan du får en varning om att tiden är upptagen.

 

Skapa en bokningsgrupp

För att skapa en ny bokningsgrupp: välj “Skapa bokningsgrupp” i kalenderns meny.  

 

 Sk_rmavbild_2018-09-11_kl._17.12.15.png
 

Nere till höger om valdalistan öppnas nu en ny lista för de schemaposter som ska ingå i bokningsgruppen.

Välj de objekt du önskar i valdalistan sedan drar du på önskat ställe i kalenderfönstret och klicka på "LÄGG TILL" som då har blivit klickbar,(innan du valt tid så är knappen "LÄGG TLL" suddig och ej klickbar). Då flyttas de schemaposter du valt till listan för bokningsgruppen.

När du lagt till alla schemaposter som ska grupperas, klicka på "KLAR".

Nere till höger visas listan över de schemaposter som ingår i en bokningsgrupp.

 

grupperade_bokingar_blurried_image.jpg

Du kan också utgå från en redan skapad schemapost.
Markera schemaposten och högerklicka på den och välj "Skapa bokningsgrupp".

 

Flytta Bokningsgrupper

Att en schemapost är en bokningsgrupp visas med en bredare ram på vänstersidan, både när schemaposten är vald och när musen förs över den.

 
Sk_rmavbild_2018-09-11_kl._18.19.56.png

 

En bokningsgrupp fungerar alltså som en enda schemapost i kalendern. Alla schemaposter i gruppen flyttas om du flyttar bokningsgruppen.

 

Lägga till schemaposter på samma tid

Vill du senare lägga till schemaposter på samma tid gör du såhär:

1. Markera bokningsgruppen

2. a) klicka på “Redigera” ovanför listan med schemaposter

eller

    b) högerklicka på bokningsgruppen och välj "Redigera bokningsgrupp".

Välj objekt i valdalistan på samma sätt som när du skapar en ny schemapost och klicka på "LÄGG TILL"

Kom ihåg att den nya bokningen läggs till på samma tid som den bokning du senast klickade på i gruppen.

 

Redigera bokningsgrupper

Vill du senare ändra eller ta bort schemaposter från bokningsgruppen:

1. Markera bokningsgruppen

2. a) klicka på “Redigera” ovanför listan med Schemaposter.

eller

    b) högerklicka på bokningsgruppen och välj "Redigera bokningsgrupp".

3. Högerklicka på den schemaposten du vill ändra i listan

 

Ska_rmavbild_2018-09-12_kl._09.03.51.png

 

Du kan nu välja "Visa info" för att få all information om Schemaposten, "Omboka objekt" för att ändra/lägga till objekt som lärare, sal, klass, grupp med mera, "Redigera fält" för att ändra fritext på schemaposten, "Ändra tid" för att ändra start och/eller sluttid och slutligen "Ta bort" för att ta bort den aktuella schemaposten.

 

Kopiera bokningsgrupp

Du kan enkelt kopiera en bokningsgrupp på samma sätt som du kopierar en vanlig schemapost. Markera schemaposten, högerklicka och välj kopiera och klistra in.

 

Hämta schemaposter från orderlista

Om du arbetar med TE Plan (kurs. och tjänsteplanering) så har du stor nytta av orderlistan i TE Core. Här finns allt som ska schemaläggas.
1. Klicka på relevant rad i orderlistan, denna flyttas nu till valdalistan, gör en schemapost i kalendern, högerklicka på den och välj skapa bokningsgrupp.
2. Klicka på nästa rad i orderlistan som du vill lägga till i bokningsgruppen och klicka på "lägg till" så är schemaposten nu i listan över bokningsgruppen.
3. Upprepa steg 2 för alla orderrader du vill ha med i bokningsgruppen och klicka sedan på klar.

 

Skapa en bokningsgrupp från synliga schemaposter

Om de schemaposter du vill skapa en bokningsgrupp för syns samtidigt i kalendern kan du markera dem genom att klicka på dem samtidigt som du håller nere control-knappen (kommando på Mac). Schemaposterna markeras med en tjockare ram. Högerklicka sedan på någon av dem och välj “Gruppera” för att skapa en grupp av dem. Notera att du bara kan gruppera schemaposter som ligger på samma dag.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.