3.3 - Hur skapar jag en spärrbokning vid exempelvis ledighet?

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Hur skapar jag en spärrbokning?

Spärrbokningar används i de fall då du vill lägga in en spärr på exempelvis en lokal eller en lärare så att det inte finns möjlighet för övrig personal att boka dessa. Detta görs genom en separat lokal- eller personalbokning. Ibland finns det ett konfigurerat bokningsläge som är specifikt anpassat för spärrbokningar. Bokningsläget kan då få namnet “Spärrbokning”.


Spärrbokningar används också i de fall en lärare behöver lägga in tid i schemat där läraren inte har lektioner. 
I vårt exempel nedan skall vi visa hur du lägger en spärrbokning på en lokal.
Exempelvis ledighet, eller vid andra typer av tid som behövs schemaläggas men som inte har några kopplingar en kurs/klass eller elever.

 

I vårt exempel nedan skall vi visa hur du lägger en spärrbokning på en lokal. Du gör på samma sätt när du skall skapa en spärrbokning för en lärare, skillnaden är att du väljer en lärare istället för lokal.

 

Skapa spärrbokning

Steg 1
I menyn för bokningslägen, som finns ovanför Valdalistan, växlar ni till det bokningsläge som används för spärrbokningar.

Notis: Bokningsläget heter inte alltid "Spärrbokning" även om det gör det i just vårt exempel. Det är upp till varje organisation att välja vilket namn bokningsläget ska få.

Vi visar med följande bilder:

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._16.24.10.png

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._16.24.28.png

Steg 2

Nu har vi valt bokningsläget "Spärrbokning" och skall nu lägga ut vår spärr.

Vi börjar då, med hjälp av Valdalistan, välja vad vi vill spärra, i detta fall väljer vi lokal.

Till höger i Objektlistan ser vi nu de lokaler som finns tillgängliga att välja och precis som när man lägger en helt vanlig bokning eller schemapost så klickar vi på den lokal som vi vill lägga vår spärrbokning på.

Klicka på önskad lokal som då lägger sig i Valdalistan.

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._16.31.13.png

Steg 3

Vi lägger nu ut vår spärrbokning i kalenderfönstret precis som en vanlig bokning genom att dra ut bokningen på önskad dag och tid.

Vi ser nu i bildexpemplet nedan att lokal test3 är spärrad över hela dagen.

Notis: Spärrbokningar kan konfigureras så att de kan göras över många veckor, kontrollera veckolistan så att endast den vecka du vill ha din spärrbokning på är markerad.

Sk_rmavbild_2018-10-31_kl._16.35.48.png

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.