3.2 - Hur schemalägger jag ej lärarledd undervisning?

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Hur schemalägger jag ej lärarledd undervisning?

Detta är användbart när man till exempel skall schemalägga praktik eller övrig undervisning som inte hålls av specifik lärare men även att undervisningen behövs frånvarorapporteras och närvarohanteras. Detta görs genom att lägga schemaposter i ett speciellt bokningsläge som finns förkonfigurerat i just ditt TimeEdit program.

 

Steg 1

Gå till menyn för bokningsläge som du hittar ovanför Valdalistan. Där ändrar du till det bokningsläge som din organisation har valt att använda för just icke lärarledda lektioner. 

I vårt exempel heter bokningsläget "Undervisning, ej lärarledd"

Sk_rmavbild_2018-11-01_kl._16.53.02.png

Steg 2

Här fyller du i de val du vill ha med i din schemapost genom att först välja typ i Valdalistan och sedan objekt i Objektlistan. För att närvaron skall kunnas hanteras så behöver vi välja ämne och lärare. I detta bokningsläge är läraren alltid dubbelbokningsbar, ett så kallat abstrakt objekt.

Du ser nu dina val i valdalistan.

Sk_rmavbild_2018-11-01_kl._17.15.01.png

Steg 3

Du skall sedan lägga ut schemaposter innehållande de val du gjort i valdalistan.

Du ställer dig i schemafönstret klickar, håller inne och drar med hjälp av muspekaren ut dina schemaposter på de dagar och tider du vill att de icke lärarledda lektionerna skall vara.

Sk_rmavbild_2018-11-01_kl._17.13.55.png

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.