7.1 - Hur arbetar jag med veckolistan?

Kort info om våra kunskapsartiklar: Våra kunskapsartiklar vänder sig till dig som är kund hos oss på TimeEdit och använder våra produkter. Våra artiklar är levande vilket innebär att de uppdateras i samband med att systemet uppdateras.

Veckolistan
Veckolistan är den lista över veckor som du hittar längst ner till höger i din vy om din vy är inställd på periodläge. Periodläge är standard för alla grund- och gymnasieskolor vilket innebär att det är flera veckor kopplade till vyn. Peridodläge innebär kort och gott att när du skapar en schemapost på en dag i kalendern så gör du det för alla dagar som ligger kopplade i perioden. Vi skall i denna artikel visa hur du arbetar med Veckolistan.

 

Steg 1

Du hittar veckolistan längst ner till höger i din vy. I vårt exempel här kan vi se att det nu endast är en vecka markerad i veckolistan. Det innebär att när du lägger ut dina schemaposter i kalenderfönstret så skapas dom endast på den markerade veckan.

Sk_rmavbild_2018-11-04_kl._23.11.52.png

Steg 2

Vi skall nu markera fler veckor i veckolistan. Vi håller inne knappen ctrl på tangentbordet samtidigt som du klickar på de veckor du vill markera och sedan schemalägga på. I vårt exempel så markerar vi samtliga veckor som finns synliga i listan. Vi skall därmed lägga ut våra schemaposter för hela den tillgängliga perioden.

Sk_rmavbild_2018-11-04_kl._23.16.31.png

Steg 3

Vi kan nu se i rubrikerna att det tillkommit en summa bredvid namnet på veckodagarna. I vårt exempel står där nu siffran 11. Siffran 11 indikerar nu att det finns exempelvis 11 måndagar bakom vår måndag. Lägger vi ut en schemapost på måndagen i kalenderfönstret så schemaläggs den på samtliga 11a måndagar

Sk_rmavbild_2018-11-04_kl._23.17.40.png

Steg 4

I vårt exempel här så vill vi schemalägga en schemapost på samtliga måndagar förutom på vecka 35 och 42

Vi går då till veckolistan som vi nu har markerat alla veckor på, vi håller inne knappen ctrl på tangentbordet och klickar ur de veckor vi inte vill att våra schemaposter skall schemaläggas på.

Vi ser nu i vår veckolista att vecka 35 och vecka 42 inte är markerade.

Sk_rmavbild_2018-11-04_kl._23.24.53.png

Steg 5

Vi kan nu göra de val vi vill ha med i vår schemapost i Valdalistan och sedan skapa vår schemapost genom att dra ut den i kalenderfönstret. Vi kan se att vår schemapost ligger under måndag som har markeringen 9 inom parantes framför, den är nu schemalagd på de 9 veckor vi har markerat i veckolistan.

Sk_rmavbild_2018-11-04_kl._23.27.56.png

Ändra veckor för en schemapost

Steg 1

Vill du ändra de veckor du har för en schemapost gör du lite olika beroende på om du vill lägga till eller ta bort veckor.
a) Vill du lägga till veckor börjar du med att kopiera schemaposten, antingen genom att högerklicka på den och välja "kopiera" eller klicka på bokningen, håll nere ctrl och tryck på c. Gå sedan till veckolistan och välj de veckor som schemaposten skall skall utökas till och klistra in schemaposten med ctrl + v eller högerklick och "klistra in" och klicka sedan på starttiden i kalendern.
b) Vill du ta bort veckor från schemaposten går du till veckolistan och väljer den eller de veckor son den skall tas bort från. Gör sedan som vid en vanlig avbokning: högerklicka på schemaposten och välj avboka. Schemaposten försvinner då från valda veckor men ligger kvar på alla andra som den låg på tidigare.

 

 

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.