Release Notes 20/11-18

Produktion

Åtgärdat

TE Core

  • Åtgärdat är viss problematik med att bokningar som har färg inte lös upp när man förde markören över dessa.
  • Åtgärdat är färgen på texten i summeringen.
  • Åtgärdat är problematik vid sökning av objekt 

Testinstallationer

Nyheter

TE Core

  • Nyhet för objekt med frivillighetsrelationer. Om man väljer både en obligatorisk kurs och en valfri kurs i Valdalistan så blir valet obligatoriskt istället för valfritt som tidigare.

Åtgärdat

TE Core

  • Åtgärdat är problematik med sökning i bokningslistan där systemet tog vissa tecken som en datumsökning.
  • Åtgärdat är problematik med kopiering av bokningar i kalender och experimentläget. Om bokningens status var satt till preliminär 

TE Viewer

  • Åtgärdat är knappen Vecka/Dag ställer nu kalendern på dagens datum.
  • Åtgärdat är valet "Visa endast lediga" visar nu endast lediga lokaler.
  • Åtgärdat är vyn av bokningssidan på mindre skärmar såsom mobiltelefoner.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.