Efterfölj GDPR - Anmäl införande för TimeEdits nya GDPR-funktionalitet

Boka upp ert GDPR-införande idag

Den 25:e Maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med EU:s datalagringsdirektiv (GDPR). Detta ställer ökade krav på er som organisation när det gäller hantering av personuppgifter och ni måste då enligt lag ha verktyg och rutiner på plats för att kunna efterfölja GDPR.

Vi utvecklar funktioner för gallring och registerutdrag som behövs i TimeEdit, och för att funktionerna skall fungera med er unika TimeEdit måste de konfigureras för just er. Ni behöver också utbildas så att ni kan använda funktionerna på rätt sätt. Vi erbjuder er ett GDPR-införande i tre delar för att säkerställa att ni följer GDPR i TimeEdit: kartläggning, konfiguration och utbildning.  

Anmälan: Anmälan till utbildningen görs via formuläret som du når här.

1. Kartläggning och strategier
Här kartlägger våra konsulter tillsammans med er vilka personuppgifter som lagras i just er TimeEdit och tar fram strategier för gallring och registerutdrag som passar er verksamhet. Vi genomför denna aktivitet via videomöte.

2. Konfiguration
Våra konsulter konfigurerar er TimeEdit enligt kartläggningen.

3. Utbildning – hur använder vi de nya funktionerna?
Vi erbjuder utbildning i grupp om 5-10 deltagare. Då funktionerna fungerar i princip likadant för alla när de väl har konfigurerats kan det förekomma deltagare från flera olika kunder vid samma utbildningstillfälle. Utbildningen tar c:a 3 timmar.

Pris

För kartläggning och konfiguration utgår löpande timpris för konsultation enligt avtal. Vår preliminära uppskattning är att konfigurationen tar en dag att utföra, med reservation för att det kan ta längre tid om ni har en komplex uppsättning av TimeEdit eller integrationer som behöver hanteras.

Pris för utbildning är 3900:- per person.

Utbildning sker via webbmöte.

Integrationer och API

Ni bör se över eventuella integrationer med TimeEdit i samband med GDPR-kartläggningen. Det kan hända att det inte räcker att gallra data i TimeEdit utan man kanske också behöver justera hur integrationerna fungerar. Vi hjälper gärna till med detta och diskuterar det med er när vi tar kontakt för att boka upp tid.

Funktionerna för gallring och registerutdrag i TimeEdit kommer att göras tillgängliga via API:t så det kommer att vara möjligt att gallra data i TimeEdit från externa system.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.