1.0 Introduktion till TimeEdits kunskapsbas

Introduktion till TimeEdits kunskapsbas

Varmt välkommen till TimeEdits kunskapsbas för skolsektorn. Här kommer du hitta artiklar som skall fungera som en hjälp för dig i vilken situation eller frågeställning du än hamnar i när du använder våra produkter.

Kunskapsbasen vänder sig till våra kunder och användare som tidigare fått någon form av grundutbildning i systemet och är igång med schemaläggningen, detta för att bättre förstå den terminologi vi använder i våra artiklar.

Vi börjar med att presentera kunskapsbasen.

Du har hittat hit genom att via support.timeedit.com klicka dig in på avsnittet "Manual för skola och kommun".

Vår kunskapsbas är indelad i olika kapitel baserade på områden i våra produkter. Dessa är numrerade så att ni enkelt skall veta vilka ni skall läsa först, alla hänger nämligen ihop.

Du börjar alltså med att läsa introduktionsartikeln till varje kapitel som alltid är numrerad med .0, exempelvis så är denna artikel numrerad 1.0, introduktionen till nästa kapitel 2.0.

Kapitlen är baserade på de områden du möter i ditt vardagliga arbete i TimeEdit oavsett om du schemalägger i TE Core, är inne i vår schemavisningsprodukt TE Viewer eller tjänsteplanerar i förplaneringsverktyget TE Plan.

Kapitlet Introduktion till schemaläggning i TimeEdit

I detta kapitlet fokuserar vi på artiklar som har inledande kunskap som du behöver i allra första början av ditt användande i TimeEdit. Här hittar du exempelvis en artikel hur du loggar in och en ordlista där vi benämner de olika termer som ingår både i kommande artiklar och vad vi kallar saker och ting inuti systemet.

Vi beskriver inloggningsprocessen och det du behöver veta innan du har påbörjat ditt användande av TimeEdit. Detta kapitel är kunskapsbasens första kapitel och också det som vänder sig till dig som inte loggat in i systemet ännu.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.