2.0 Introduktion till kapitel Menyer, funktioner och personliga inställningar

Introduktion till kapitel Menyer, funktioner och personliga inställningar

 Vi går igenom de olika val du kan göra för att ställa in menyerna, ändra inställningar och hur du kan få dina inställningar i TimeEdit att passa ditt ändamål bäst.

Detta kapitel riktar in sig till dig som har loggat in i TimeEdits schemaläggning och nu behöver få förståelse för de fönster, kalendrar och menyer som du möts av och hur dessa fungerar. Här nedan presenterar vi de två viktigaste menyerna för din schemaläggning.

 

Valdalistan
Valdalistan är det främsta verktyget du har när du skall lägga ut schemaposter i schemat, det gör ju att det även är det viktigaste fönstret för din schemaläggning.
Det är det som visas i valdalistan som bestämmer vad du ser i kalenderfönstret och det är även det som du valt i valdalistan som bestämmer vad som kommer med i din schemapost.

 

Objektlistan
Ett annat viktigt verktyg för din schemaläggning är den så kallade "Objektlistan".
Objektlistans främsta uppgift är att visa vad som finns tillgängligt beroende på vilken typ du har valt i Valdalistan.
Notis: Tänk på att det som visas i objektlistan styrs av var du står i valdalistan, du måste ha alltså ha valt något i valdalistan innan du ser och kan välja objekt i objektlistan.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.