TE Plan 2.0

TE Plan 2.0

I denna artikel går vi igenom de funktioner och förbättringar vi har skapar i TE Plan och som går under benämningen TE Plan 2.0

Behöver du hjälp med att konfigurera vissa av dessa nya funktioner eller vill få en djupare genomgång och förklaring så tveka inte att höra av dig till vår support eller till er ansvarige konsult.

 

1 - Skapa fler rader med fler typer av objekt

Vi har lagt till en knapp för att snabbt kunna skapa flera rader med olika objekt i ett klick i planeringen.

Du kan exempelvis välja tre kurser och två aktiviteter och skapa dessa samtidigt.
Du gör som vanligt genom att klicka på plustecknet längst upp i planeringen.

Sedan söker du ut de objekt du vill lägga till, nu kan du även lägga till fler val genom  att välja olika typer av objekt.

 

Sedan klickar du på knappen  “Skapa rader och fördela tid”.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.05.35.png


Vi ser nu att våra val har skapats som nya rader i vår planering.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.06.16.png
2 - Öppna fler flikar samtidigt från sökningen

 Vi har under sökfunktionen lagt till en knapp som heter “Ny flik”. Denna nås genom att klicka på knappen visa filter.

Knappen ny flik fungerar som en avgränsare mellan dina valda objekt, lägger du till “Ny flik”-funktionen så skapas det en helt ny flik för det sökobjektet och skapar då en helt egen flik där du kan planera på endast det objektet.

Notis: Du kan också även här välja fler objekt och på så vis öppna fler flikar.


Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.07.17.png3 - Genvägar

Vi har skapat en ny knapp som gör att dina sparade genvägar blir tillgängliga snabbt och enkelt genom en knapptryckning.

Du klickar högst upp på sidan på rubriken för den ingången du är inne i och då öppnas en ruta som visar dina sparade genvägar, vi visar med en bild här nedan.


Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.08.02.png

4 - Kommentar

Vi har lagt till möjligheten att ha kommentar som en egen kolumn i din planering. Detta ställs in under administratorsinställnignarna för planeringen, vid assistans för detta kontakta vår support eller er konsult så kan vi bistå med hjälp av inställningen.

 

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.09.19.png

 

5 - Förvalt objekt

Du kan nu under administratorsinställningarna välja ett förvalt objekt som inkluderas i samtliga sökningar i din planering.

För att ställa in detta går du till “Objektväljaren” och sedan exempelvis kurs, där fyller du i ext id för objektet.

När ni gör en sökning och skapar exempelvis en ny rad så kommer det förvalda objektet (kursen) alltid att inkluderas i sökningen.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.10.10.png

6 - Sökning av fler objekt samtidigt utan separator

Det är nu möjligt att ställa in så att det alltid blir en enskild sökning per objekt, detta görs under Layout-inställningarna, vi  visar med en bild nedan.

Denna inställning gör att du aldrig behöver separera objekten men om den är ibockad så blir dom alltid separerade.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.10.52.png


7 - Aktivera och inaktivera

Knappen för att aktivera och inaktivera blev tidigare synlig genom att klicka på periodrubriken. 

Denna funktion är nu flyttad och nås genom att klicka på kolumnen “Schemalagt”.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.11.38.png

 

8 - Säkerhetsmeddelande för inaktivering

Vi har i denna uppdatering lagt till ett säkerhetsmeddelande för inaktivering.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.12.13.png

9 - Kolumnrubriker

Det finns nu möjlighet att ha objekt som kolumnrubriker i planeringen.

Detta ställs in under tabell och där finns den nya kategorin kolumnrubriker.


Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.12.47.png

De objekt du drar till den kategorin kommer visas som kolumnrubriker i din planering. Här nedan ser vi läraren Ann-Kristin under kursplaneringen där vi har valt att dra in typen “Lärare” under “Kolumnrubriker"

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.13.43.png

 

10 - Lås alla summafält

Under layout finns nu möjlighet att låsa alla summafält, detta för att minimera risken för felklick.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.14.49.png

11 - Ny vy för när man har lärare i kolumnrubriken

När du har valt att lägga in lärare under kolumnrubrik under tabell så får du upp en ny ruta under din planering där du enkelt kan se summan på arbetstiden.

Du kan sedan jämföra arbetstiden med arbetstidsramen eller exempelvis vad som är schemalagt och se vilken differens som finns dessa emellan.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.15.20.png

Det du behöver göra för att denna extraruta skall bli synlig är att som tidigare nämnt välja lärare i “Kolumnrubrik” och sedan flytta upp exempelvis “summa arbetstid” och “Diff arbetstid” ifrån dolda till kolumner under tabell.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.16.00.png12 - Fästa kolumner

Det finns nu möjlighet att fästa kolumner, detta görs under layout och “Fäst kolumner”

Beroende på vilket val du har här så fästs kolumnen när du scrollar ner i sidan.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.16.40.png

13 -  Endast visa de objekt vi sökt fram i kolumnrubriken

Du kan nu ställa in så att kolumnrubriken endast visar de objekt som du har sökt fram.
Detta ställer du in under “Anpassa” och sedan “Layout”.

Sedan bockar du i “Visa sökobjekt i Kolumnrubriker”

 

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.19.00.png

Väljer vi sedan att söka ut exempelvis en lärare så är det denne som kommer som kolumnrubrik då han är vald i sökfunktionen och vi har valt lärare under kolumnrubriker.

Ska_rmavbild_2020-08-23_kl._17.17.38.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.