Utkast i TE Core

Utkast i TE Core

I samband med den uppdatering som kommer ske den 8e december så kommer TE Core få en ny utkastsfunktion.

Du kommer nu kunna påbörja ett utkast, spara detta och vid ett senare tillfälle plocka upp detta på nytt och fortsätta ditt arbete.

Du kommer också ha möjligheten att ha flera parallella utkast samtidigt som du arbetar med.

 

Vad är ett utkast?

Ett utkast kan ses som ett separat lager för bokningar, som kan läggas ovanpå befintliga bokningar utan att störa dem. 

Bokningar i ett utkast visas bara när du tittar på det aktuella utkastet, vilket ger dig möjlighet att experimentera med schemaläggningslösningar och jämföra med aktuella bokningar utan att behöva hantera kollisioner och andra problem samtidigt. 

Om du bestämmer dig för att genomföra ett utkast flyttas dess ändringar ur utkastet och blir synliga för alla.
I detta läget behöver kollisioner naturligtvis hanteras som vanligt, och om en bokning inte kan flyttas ur utkastet kommer den att förbli så att du kan bestämma om du vill justera detta så att det går igenom eller kasta utkastet till bokningen.

 

Utkastsmenyn

Ska_rmavbild_2020-12-04_kl._09.40.37.png

Utkastsmenyn är ett nytt avsnitt i sidomenyn.

Härifrån kan du skapa, byta namn och ta bort utkast samt flytta mellan utkast och valet "inget utkast".

När du väljer ett utkast gäller detta överallt i Core, du förblir i ditt valda utkast när du växlar mellan vyer, laddar om sidan etc.

Ska_rmavbild_2020-12-04_kl._09.44.20.png

När ett utkast är aktivt visas en grön stapel med utkastets namn till vänster högst upp i vyn.

Precis som med experiment så visar alla vyer ändringar av det aktuella utkastet, med eventuella bokningar i verkligheten randiga i bakgrunden.

Bokningsslistor visar också kollisionskolumnen.

Som med experiment kan du också skapa ett nytt utkast direkt från högerklicksmenyn i bokningslistan.
Se mer info nedan.

 

Begränsningar

  • Utkast är personliga - bara du kan se och ändra dina utkast, och det finns ingen funktion för att dela utkast mellan användare

  • Bokningar kan inte kopieras mellan utkast

  • Utkast kan inte kopieras

  • Flera utkast kan inte visas på en gång - som tidigare kommer kalendrar att visa bokningar i det aktuella utkastet, med bokningar utanför utkast nedan

Ändringar av utkast

Högerklicksmenyn i bokningslistan har justerats: När du vill använda bokningari ett utkast väljer du först (som tidigare) om du vill "kopiera", "kopiera utan fält" eller "ändra".

Välj sedan om du vill utföra dessa ändringar i ett nytt utkast eller skicka bokningar till ett av dina nuvarande utkast. 

Obs: Detta bara är aktiverat när du för närvarande inte är i ett utkast, du kan inte kopiera eller flytta reservationer direkt från ett utkast till ett annat.

Ska_rmavbild_2020-12-04_kl._09.55.26.png

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.