Det har blivit smidigare att ändra flera bokningar samtidigt i TE Core

Det har blivit smidigare att ändra flera bokningar samtidigt i TE Core

Vi kallar det för "Massändring" - funktionerna som låter dig ändra flera bokningar samtidigt, snabbt och smidigt. Du kan lägga till, ta bort eller ändra objekt. Du kan också flytta flera bokningar fram eller bak i tid.

Här är 3 exempel på när du kan ha nytta av Massändring och tips på hur du gör.

#1 En lärare blev sjuk och behöver bytas ut på alla bokningar

#2 En kurs fick fler studenter än planerat, lokalen behöver bytas ut mot en större

#3 Kursen skall flyttas från förmiddagar till eftermiddagar eftersom läraren blev uppbokad på annat

 

#1 En lärare blev sjuk och behöver bytas ut på alla bokningar

Läraren Anna Maddox har blivit sjuk och kan inte föreläsa. Istället kommer Mark Leng att hålla i kursen. Så här gör du för att byta lärare på alla bokningar. 

Screenshot_2019-06-04_at_13.19.40.png

Steg 1 

 • Öppna bokningslistan och ta fram lärarens bokningar. Det gör du enklast genom att söka fram ordinarie läraren Anna eller kursen i valdalistan.

  Screenshot_2019-06-04_at_13.28.15.png

Steg 2 

 • Markera Annas bokningar, högerklicka och välj 'Ersätt objekt' ('Replace object').

  Screenshot_2019-06-04_at_13.31.18.png

  Tips! Du kan markera flera bokningar genom att hålla nere Shift eller ALT-tangenten samtidigt som du klickar på en rad. 

  Tips! Markera alla rader genom att trycka ctrl(cmd) + a på tangentbordet. 

Steg 3 

 • Nu ska du välja läraren du vill ersätta till vänster (Anna) och läraren du vill ersätta hen med till höger (Mark). Båda är av typen Faculty (lärare). Klicka på knappen 'Ersätt objekt' ('Replace object') för att ersätta.

  Tips! Siffrorna efter Annas namn (43/43) anger att Anna är läraren på alla 43 av totalt 43 bokningar som du valde för ändring.

  Screenshot_2019-06-04_at_14.12.51.png

 Steg 4

 • Ersättningen är genomförd och du ser en bekräftelse. Hade bara vissa bokningar gått att ändra hade du kunnat se dem här. (Att vissa bokningar inte går att ändra kan exempelvis bero på att läraren redan är uppbokad.) De bokningar som gick att ändra är ändrade (har numera Mark som lärare), medan de som inte gick att ändra förblir som de var (har fortfarande Anna).

  Screenshot_2019-06-04_at_14.27.57.png

Tips! Klicka på 'Ersätt igen' ('Replace again') för att starta en ny ersättning: detta är särskilt smidigt när du vill ändra på flera saker i rad. 


#2 En kurs fick fler studenter än planerat och du behöver lägga till fler lokaler

En kurs visade sig vara mer populär än du trodde och du behöver boka till en extra lokal. Med Massändring går det smidigt!

Screenshot_2019-06-04_at_20.33.47.png

Steg 1 

 • Välj bokningarna som skall få en extra lokal i bokningslistan. Högerklicka och välj 'Lägg till objekt' ('Add object'). 

  Screenshot_2019-06-04_at_20.36.10.png

Steg 2 

 • Välj typ av objekt du vill lägga till, i detta fall 'Room'. Du ser då alla lokaler i listan. Välj den lokal du vill lägga till på bokningen.

   Screenshot_2019-06-04_at_20.38.27.png

Steg 3 

 • Klicka på knappen Add Objekt ('Lägg till objekt') för att lägga till lokalen.

Tips! Om du vill du lägga till en lokal enbart på de bokningar som saknar en, klicka du i "Lägg till om typ saknas" ('Add only if type is missing'). Bokningar som redan har lokal ändras då inte.

Steg 4 

 • Du ser de bokningar som har ändrats. Har en ändring inte kunnat göras ser du även det. Klicka på knappen 'Klar' ('Done') om du känner dig klar eller 'Starta nytt tillägg ('Add again') för att lägga på fler objekt.

  Screenshot_2019-06-04_at_20.49.28.png

 

#3 Kursen skall flyttas från förmiddagar till eftermiddagar eftersom läraren blev uppbokad på annat

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Till exempel om en lärare inte kan undervisa på förmiddagen. Då vill man snabbt och smidigt kunna flytta bokningar i tid. I detta exempel kan läraren inte hålla föreläsningar måndag morgon. De behöver flyttas till eftermiddag.

Screenshot_2019-06-04_at_21.10.17.png

 

Steg 1 

 • Markera förmiddagsbokningarna i bokningslistan. Högerklicka och välj 'Flytta bokningar' ('Move reservations').

  Screenshot_2019-06-04_at_21.13.00.png

Steg 2

 • Flytta bokningar från klockan 9.00 till 13.00, dvs 4 timmar fram i tid. Välj 'Framåt i tid' ('Forward in time') och skriv i 4 timmar (Hours). Klicka på knappen "Flytta" ('Move').

  Screenshot_2019-06-04_at_21.14.18.png

Tips! Du kan kombinera att flytta bokningar till ett specifikt datum och samtidigt flytta dem några timmar eller minuter fram eller bak. Ange hur många timmar eller minuter du vill flytta bokningarna i fälten till vänster samt startdatum för den första bokningen i kalendern till höger.

Steg 3

 • Flytten är klar och du ser en bekräftelse med den nya starttiden 13.00. Klicka på knappen 'Klar' ('Done') för att avsluta eller 'Starta ny flytt' ('Move again') för att flytta bokningarna ytterligare.

  Screenshot_2019-06-04_at_21.21.09.png
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.