Help Center
Logga in för att skicka en förfrågan

TE Exam

TE Exam som täcker tentamensprocessen är utformad för att hjälpa institutioner att optimera användningen av rum och underlätta samordning av handledare. Samtidigt förbättras studenternas upplevelse med en balanserad tidplan.