Help Center
Logga in för att skicka en förfrågan

TE Viewer

TE Viewer erbjuder personliga schema för studenter, lärare och annan personal. Med TE Viewer, notifieras studenter om ändringar i sista minuten and fastighetschefer får tillgång till data om lokalbokningar för planering av städning och underhåll. TE Viewer tillhandahåller även data till digitala visningar med aktuellt schema i entréer och receptioner och stöd för QR-koder för att enkelt ge snabb tillgång till ett rums schema/tillgänglighet.