Help Center
Logga in för att skicka en förfrågan

TE Plan

TE Plan är TimeEdits system för kurs- och tjänsteplanering som ger översikt och erbjuder snabb och enkel kommunikation med personal. TE Plan ger dig valet på vilken detaljnivå planeringen ska ske, och kan inkludera en komplett arbetsplan för en lärare genom att planera och fördela arbetstiden på undervisningstid, administrativa ansvarsuppgifter, forskning med mera.